مونتاژ اتوماتیک قطعات (SMD)

واحد مونتاژ SMD مجموعه ی شمیم مدار الکترونیک از بروزترین و مدرن ترین خطوط مونتاژ اتوماتیک SMD میباشد که با بهره مندی از تجهیزات صنعتی و پیشرفته ظرفیت مونتاژ این واحد را به ۹۰هزار قطعه در ساعت رسانده است. همچنین قسمت کنترل کیفیت ،این امکان را ایجاد نموده که از کوچکترین خطاها در فرآیند مونتاژ اتوماتیک قطعات SMD جلوگیری شود.