فایل ها را با چه فرمت و پسوندی ارسال کنیم؟

فایل ها باید با پسوند PCB یا PCBDOC باید ارسال شود.

برای برآورد قیمت تولید مدار چاپی یا مونتاژ smd چه باید کرد؟

فایل کار خود را (pcb - pcbdoc) را به همراه اطلاعات تولید و اطلاعات تماس را برای تلگرام یا ایمیل مجموعه ارسال نمایید.

حداقل مته برای سوراخکاری بردها چه مقدار است؟

0.45 میلی متر

زمان تحویل سفارشات مونتاژ SMD چگونه برآورد می شود؟

با توجه به سفارشات ماقبل ، برای برآورد زمان تحویل کار نیازمند بررسی سفارشات در نوبت می باشد.

حداقل مقدار سفارش مونتاژ SMD چقدر است؟

سفارشات زیر 40 هزار قطعه ( قطعه در کل سفارش ) مشمول هزینه شارژ اولیه می شوند.

تولید استن سیل با ورقه استیل در ایران صورت می گیرد؟

کلیه خدمات ارائه شده شمیم مدار الکترونیک در واحد های همین مجموعه انجام می شوند.

چه مواردی برای سفارش مونتاژ SMD باید توجه شود؟

بردها باید در شیت تولید شده باشند(متشکل از چند برد باشد) . برروی برد set point یا قرار مونتاژ وجود داشته باشد کلیه قطعات در رول یا سینی باشند.

در تولید مدار چاپی حداقل Line چقدر است؟

برای برد متالیزه 0.2 میلی متر و برای برد یکرو 0.3 میلی متر می باشد.

چرا امکان تولید برد در چند ساعت را ندارید؟

با توجه به اینکه تجهیزات و کارخانه نباید در شهر باشد، کارخانه تولید مدار چاپی ما در شهرک صنعتی بومهن می باشد و امکان این خدمت را از ما می گیرد.

آیا کار نمونه ی مونتاژ SMD انجام می دهید؟

با توجه به اینکه هیچگونه فعالیت مونتاژ دستی در مجموعه انجام نمی شود ، انجام کار نمونه ی مونتاژ SMD با پرداخت هزینه شارژ اولیه امکان پذیر است.

آیا امکان سفارش مدار چاپی به صورت غیر حضوری می باشد؟

بلی ، هم از طریق ایمیل و هم از طریق تلگرام ، توجه شود که اطلاعات تولید و تماس ضروری است.

آیا فروش قطعات هم دارید؟

فروش قطعات به صورت مستقل از خدمات انجام نمی گیرد.

اگر برد ما تا لبه ی کار هم قطعه برای مونتاژSMD داشته باشد،چه باید کرد؟

معمولا با اضافه کردن حاشیه برای این چنین برد ها،این مشکل حل میشود و گیره ی دستگاه مونتاژ،مانع از مونتاژ شدن قطعه در لبه ی کار نمیشود.

چند درصد قطعات باید مازاد مقدار مونتاژ ،در نظر گرفته شود؟

قطعات داخل رول بین 1 تا 2 درصد و قطعات داخل stick هم بین 8تا 10 درصد،بیشتر از مقدار سفارش مونتاژsmd تهیه شود.