سفارش آنلاین مونتاژ قطعات SMD

:لطفا قبل از ثبت سفارش به نکات زیر توجه نمایید

.حداقل مقدار ثبت سفارش مونتاژ اس ام دی 10 هزار قطعه میباشد
.توضیحات تمکیلی و مورد نیاز را در بخش توضیحات وارد نمایید

(اگر دارای کد اشتراک نیستید،عدد 100 را وارد کنید)

(تاریخ را به شمسی وارد کنید:1397/01/01)

(پسوند های قابل قبول:PCB یا Pcbdoc )

-----------------------------------------------