به منظور براورد قیمت تولید و یا ثبت سفارش مدار چاپی(PCB)

فایل سفارش خود را به همراه اطلاعات تماس و اطلاعات تولید ،
به آدرس ایمیل یا لینک تلگرام مجموعه ارسال نمایید.

shamimmadar@gmail.com
https://t.me/shamimmadar

shamimmadar.ir