به منظور براورد قیمت تولید ماژول کامل

اطلاعات تکمیلی ماژول خود را به همراه اطلاعات تماس و ،
به آدرس ایمیل یا لینک تلگرام مجموعه ارسال نمایید.
همچنین نمونه ماژول مورد نظر ، برای دفتر فروش ارسال شود.
بتبع براورد قیمت تولید ماژول کامل نیازمند زمان مقتضی می باشد.

shamimmadar@gmail.com
https://t.me/shamimmadar