نظام نامه شمیم مدار الکترونیک

مجموعه شمیم مدار الکترونیک در سال 1368 در تهران به منظور تولید فیبرهای مدار چاپی شروع به کار کرد ایجاد ظرفیت تولید بالا در آن سال های ابتدایی که کمتر شرکتی در ایران تولید کیت الکترونیکی داشت منجر به ارتباط با بسیاری از شرکت های تولیدکننده ملزومات الکترونیکی شده و همگام با رشد صنعت، توانست نیاز بازار را فراهم کند. با گذشت زمان و ایجاد واحد طراحی در زمینه طراحی مدار های الکترونیکی ،به درخواست مشتریان جامه عمل پوشاند. سپس با بررسی های دقیق خطوط مونتاژ اتوماتیک برتر دنیا و سرمایه گذاری هیئت مدیره ، واحد مونتاژ تمام اتوماتیک خود را، راه اندازی کرد. بی شک همراهی این سه واحد مجهز با واردات قطعات الکترونیکی میتواند وابستگی مشتریان را به کل بازار الکترونیک جذب کند.

خط مشی

با مطالعات انجام شده در بازار رقابتی در زمینه تولید ماژول های الکترونیکی هدف گذاری خود را به جای تولید و خدمات، صرفا تبدیل شدن به یک هلدینگ و ایجاد واحد هایی طراحی ، نمونه زنی ،تولید برد ،واردات قطعه و مونتاژ قطعات در نهایت تولید یک ماژول آماده و قابل ارائه به تولید کننده های ملزومات الکترونیکی و الکتریکی کرده است. این مهم فقط با ایجاد واحدهای تخصصی و مجزا ، ولی درعین حال هماهنگ برای مستقل کردن مشتری از بازار الکترونیک فراهم شده است، که امیدواریم به یاری خداوند تا سال 1400 سهم خود را از تولید ماژول کامل به 50 درصد ظرفیت این بازار برسانیم.


.