دنیا به سمت تخصصی شدن گام بر می دارد . در این سیل به سمت تکنولوژی یقیناً تفکری برتری دارد که بدون هیچ اصطکاکی به این سمت حرکت کند . بزرگترین مشکل تولید محصولات الکترونیکی و الکتریکی بحث ماژول الکترونیکی آن می باشد . همراهی 3 معضل تامین PCB  و قطعات و مونتاژ ، شرکت های بزرگ دنیا را به فکر راه اندازی واحدی متمرکز برای تامین هر سه به صورت توام کرده است تا مشتری با در ارتباط بودن یک واحد صنعتی تمامی مشکلات ماژول خود را حل کند . همزمانی واحد تولید برد مدار چاپی و واحد مونتاژ اس ام دی و واحد بازرگانی پازل هایی هستند که تصویر را برای شما دلنشین خواهند کرد .