444444441

تولید انواع فیبرهای مدار چاپی (PCB)

1111112

مونتاژ اتوماتیک قطعات SMD

22222223

تولید شابلون مونتاژ SMD

3333334

واردات مواد اولیه

90000

قطعه در ساعت

ظرفیت مونتاژ تمام اتوماتیک قطعات SMD

حسن معلمی اوره

مدیرعامل


30سال تجربه در صنعت الکترونیک گذراندن دوره های الکترونیک از سال 1347 تا 1351 در امریکا

رضا پاشایی

رئیس هیئت مدیره


30سال تجربه در صنعت الکترونیک گذراندن دوره های الکترونیک از سال 1350 تا 1354 در امریکا

علی معلمی اوره

مدیر کارخانه مدارچاپی


15 سال تجربه در صنعت الکترونیک -کارشناس برق -دانشگاه علم و صنعت

محمد معلمی اوره

مدیر بازرگانی


کارشناس ارشد - دانشگاه صنعتی شریف

مصطفی بابایی

مدیر واحد مونتاژ SMD


کارشناس ارشد -دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهدی مظاهری

مدیر فروش


کارشناس MBA- دانشگاه تهران

تلگرام

یوتیوب

آپارات

اینستاگرام